Akademikerne har akseptert oppgjøret i staten

Publisert 

Akademikerne har kommet til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år. Det er imidlertid tilført lite «friske penger» i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor.

Akademikerne har akseptert oppgjøret i staten
Anders Kvam, leder av Akademikerne stat

Partene er enige om følgende:

  • Det gis et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai
  • Der lokal arbeidsgiver setter av egne midler til lokale forhandlinger, skal disse være gjennomført innen 31. oktober.

Årets lønnsoppgjør i staten endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor.

- Akademikerne mener lønnsoppgjørene i staten bør gjennomføres lokalt og ikke sentralt. Fordi den disponible rammen i år var svært lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016.

- Oppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlings-systemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på områder som vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk og et mer fleksibelt system, sier Kvam.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne stat mob. 932 59 591

Overheng

Forskjellen mellom årslønnen i foregående år sammenlignet med årslønnen i inneværende år uten nye lønnstillegg. Overheng kan for eksempel oppstå ved at det gis et generelt tillegg på lønnstabellen i 2014 med virkning fra 1. mai. Årslønnen i 2015 blir dermed høyere enn i 2014 selv uten nye tillegg, fordi økningen på lønnstabellen gjelder for samtlige av årets 12 måneder i 2015, mens tillegget bare gjaldt fra 1. mai (åtte måneder) i 2014.

 

Les også