1.500 medlemmer i Mattilsynet, Vegvesenet, Jernbaneverket og NVE tas ut i streik

Publisert 

Akademikerne meldte onsdag streikevarsel for ca. 1.500 medlemmer i staten dersom meklingen i lønnsoppgjøret ikke fører frem.

1.500 medlemmer i Mattilsynet, Vegvesenet, Jernbaneverket og NVE tas ut i streik
Akademikernes statsutvalg

En eventuell konflikt vil tidligst bli iverksatt mandag 26. mai fra arbeidsdagens begynnelse.

- Vi er godt forberedt på konflikt og har et kraftfullt, men forsvarlig streikeuttak, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

Akademikerne tar ut samtlige medlemmer i Oslo og Akershus ved følgende fire virksomheter:

  • Mattilsynet (ca. 210 personer)

  • Statens vegvesen (ca. 640 personer)

  • Jernbaneverket (ca. 410 personer)

  • Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE (ca. 220 personer)

Streiken vil få umiddelbare konsekvenser på viktige samfunnsområder. Akademikerne har bevisst valgt et uttak som vil ramme staten som arbeidsgiver hardt, men det er dessverre ikke til å unngå at også uskyldige tredjeparter vil bli berørt. Uttaket er imidlertid ikke så omfattende at det truer liv og helse, eller store materielle verdier.

- Jeg kan ikke kommentere selve meklingen grunnet den lovbestemte taushetsplikten, men våre hovedkrav er vel kjent. Vi krever 3,2 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. mai. Kravet er ansvarlig, og har en god profil. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte statlige virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, reduserer turnover og minsker presset på privatisering av offentlige tjenester, sier Ringsrød.

Meklingen i lønnsoppgjøret i staten går nå inn i sin avgjørende fase, og skal være avsluttet innen midnatt søndag 25. mai. En eventuell streik starter tidligst mandag morgen. 

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Rikke Ringsrød, Akademikerne stat mob. 952 27 775
Pressekontakt Kenneth Karlsen mob. 976 93 557