- Staten går ikke langt nok i å forenkle lønnssystemet

Publisert 

Akademikerne krever at staten følger opp fjorårets avtale om en modernisering av offentlig sektor, og krever at rigide trekk ved dagens system fjernes.

- Staten går ikke langt nok i å forenkle lønnssystemet
Anders Kvam fra åpningen av lønnsoppgjøret 2017

30. mars begynte årets lønnsforhandlinger i staten. Kjernen i forhandlingene er selve lønnssystemet, som i dag er tungrodd og utdatert. I dag leverte Akademikerne nye krav til staten.

- Staten går ikke langt nok i å forenkle lønnssystemet. En rekke gammeldagse trekk, som lønnsrammer og stillingskoder, svekker virksomhetenes handlefrihet lokalt, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat om kravene.

Partene er enige om at lønnsforhandlinger skal skje i den enkelte virksomhet, og at lønnstillegg skal gis fra 1. mai. I tillegg skal lønnstabellen med lønnstrinn ved statlige arbeidsplasser fjernes, og byttes ut med tradisjonell årslønn, slik man har i privat og kommunal sektor.

- Flere endringer gjenstår fortsatt for å oppnå moderniseringen vi ønsker. Reell lokal handlefrihet i lønnsforhandlinger er nødvendig for å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse i staten, og slik fortsette å kunne tilby gode, solide tjenester til befolkningen, sier Kvam.

Akademikernes krav nr. 2 kan leses nedenfor.

Forventer at staten følger opp forpliktelser.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Kvam, forhandlingsleder, Akademikerne stat mob. 932 59 591
Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne mob. 977 475 07

Les også