- Krever 3,2 prosent til lokale forhandlinger

Publisert 

- Vårt hovedkrav er at det settes av en pott på 3,2 prosent til lokale kollektive forhandlinger pr. 1. mai. Mer lokal lønnsdannelse vil gi bedre offentlige tjenester, sa forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat, da kravet i årets lønnsoppgjør ble tallfestet i dag.

- Krever 3,2 prosent til lokale forhandlinger
Akademikernes statsutvalg

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må offentlig sektor moderniseres løpende. I dette oppgjøret mener Akademikerne at det er avgjørende at staten tar grep for å fornye en gammeldags lønns- og personalpolitikk.

- Vi vet at de statlige etatene er enige med oss i behovet for mer lokal lønnsdannelse i staten. Våre medlemmer er svært utålmodige og har forventninger om at staten sentralt nå følger opp. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk, sier Ringsrød.

Inkludert overheng og glidning er den totale rammen for Akademikernes krav i staten på 3,5 prosent. Det tilsvarer statsbudsjettets anslag på lønnsveksten i staten i år.

- Vi har et ansvarlig krav, med en god profil. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte statlige virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester.  Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av offentlige tjenester, sier Ringsrød.

Forhandlingene skal sluttføres innen 1. mai.

For mer informasjon, kontakt:

Forhandlingsleder Rikke Ringsrød, Akademikerne stat: mob. 952 27 775

Pressekontakt Kenneth Karlsen: mob. 976 93 557

Les også