- Har overlevert en modernisert tariffavtale

Publisert 

Akademikerne har i dag overlevert tekst til en modernisert hovedtariffavtale i staten til arbeidsgiver. - Vi må ta grep for å få økt produktivitet i offentlig sektor og bedre velferds-tjenester til landets innbyggere. Da er en revisjon av nåværende avtaletekst et nødvendig grep. Det er det vi synliggjør med dagens krav i lønnsoppgjøret, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

- Har overlevert en modernisert tariffavtale
Anders Kvam. Foto: Akademikerne

Hovedelementene i Akademikernes moderniserte avtale er:

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret, fellesbestemmelser og pensjon/sosiale bestemmelser forhandles mellom de sentrale parter (slik det også gjøres i dag).
  • Innenfor den sentralt fastsatte økonomiske ramme, forhandler partene lokalt om fordelingen. Partene lokalt står fritt til å avtale generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg.
  • Lønnstrinn, sentrale lønnsrammer, lønnsspenn og lønnsplaner opphører, og lønn oppgis i kroner.
  • Lønnstvister løses på det nivået de oppstår, ved hjelp av en lokal oppnevnt nemnd. Nemnden skal bestå av en nøytral leder samt en representant oppnevnt fra hver av tvistepartene.

Akademikerne er tilfreds med at staten gjennom forhandlingene gir uttrykk for at de også vil modernisere hovedtariffavtalen.

- Staten har lagt noen moderniseringsgrep på bordet, men disse går ikke langt nok. Derfor har vi nå lagt en komplett avtaletekst på bordet, sier Kvam.

Han understreker at lønnstilleggene i år blir moderate, og at det da er viktig at fokuset er på å fornye en gammel avtalestruktur som ikke er tilpasset en moderne stat. Statens oppgaver blir stadig mer mangfoldige og krevende, og må også løses mer effektivt og ressursbevist.

- Det krever at mer av lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte virksomhet og etat, sier Kvam.

Akademikerne vil tallfeste sitt økonomiske krav på et senere tidspunkt i forhandlingene som skal være sluttført innen 1. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Kvam, forhandlingsleder, Akademikerne stat mob. 932 59 591

Kenneth S. Karlsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 976 93 557

 

Les også