- Enighet i meklingen gir en mer moderne lønnspolitikk i staten

Publisert 

- Jeg konstaterer med tilfredshet at staten har blitt enig med LO, Unio og YS om en vesentlig mer moderne lønns- og personalpolitikk. Nattens avtale er ikke identisk med Akademikernes avtale, men representerer likevel en betydelig fornyelse, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.

- Enighet i meklingen gir en mer moderne lønnspolitikk i staten
Anders Kvam, leder av Akademikerne stat

LO, Unio og YS’ avtale har svært mange fellestrekk med den avtalen Akademikerne inngikk med staten 30. april. Lønnsveksten i begge avtaler er 2,4 prosent, men fordelingene mellom elementene er noe ulike. Begge avtaler innebærer også et forpliktende løp om å flytte lønnsdannelsen fra det sentrale til det lokale nivået.

- Akademikerne ser nå frem til dialogen med staten om hvordan vår avtale skal utvikles. Vi er allerede enige om at fremtidens lønnstillegg skal gis lokalt, og at disse forhandlingene vil være svært forskjellig fra hvordan de lokale lønnsforhandlingene i staten har vært de siste 25 årene, sier Kvam.

I den moderniserte avtalen vil det stå langt flere virkemidler til disposisjon for partene lokalt. All økonomi skal forhandles mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Både lønnstillegg til alle medlemmer, lønnsjusteringer av hele yrkesgrupper og individuelle tillegg er grep som nå kan tas i bruk.

Også i fremtiden skal oppgjørenes økonomiske ramme forhandles mellom staten og Akademikerne sentralt. Her vil det som i dag være full streikerett.

- At pensjon ikke ble et tema nå har vært klart siden møtet mellom arbeidsministeren og hovedorganisasjonene den 3. mai. Meklingsresultatet har ikke endret på dette. I likhet med staten er vi fullt ut beredt til å diskutere pensjonsspørsmålet på et senere tidspunkt, sier Kvam.

For mer informasjon, kontakt

Anders Kvam, leder av Akademikerne stat, tel: 932 59 591