Overnskomster i Spekter

Overenskomster i Spekter 2018-2020.

Overenskomster i Spekter er bygd opp i fire deler.

Del A er bestemmelser fa de sentrale innledende forhandlingene og er bestemmelser som er felles for alle overenskomstområder. For Akademikerne vil det si for område Helseforetak og område Lovisenberg.

Del A1 er sentralt avtalte sosiale bestemmelser. Det er avtalt like bestemmelser med alle forbund i helseforetakene.

Del A2 er den sentrale avtaledelen mellom Spekter Helse og Den norske legeforening.

Del B er den lokalt avtalte avtaledelen som forhandles i det enkelte helseforetak/sykehus.

Les også