Om lønnsystemet i Spekter helse

Lønn må brukes aktivt slik at samfunnets kunnskapsressurser benyttes der de trengs mest.

Akademikerne forutsetter at prinsippet om frie lokale forhandlinger følges i sykehusområdet. Kunnskap, kompetanse, innsats og faglig /administrativt ansvar må i større grad legges til grunn for lønnsutviklingen. Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig ansattes egen arbeidsplass der hensynet til prioriteringer av kompetanse, innsats og ansvar er viktig. Sykehusene må ha mulighet til å bruke lønn slik at de kan rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell, og avtaleverket må utbygges videre til å gi gode vilkår for pasientbehandling og for ivaretakelse av ansatte.