Hovedavtale

Hovedavtale med protokoller gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021.

Gjeldende hovedavtale er avtale med virkning 2018-2021, med de endringer som fremgår av protokoll om prolongering datert 14. desember 2017. Ny hovedavtale med revisjoner i 2018 løper frem til 31. desember 2021. Dersom avtalen ikke sies opp med 6 - seks - måneders varsel, gjelder den videre 2 år av gangen med samme oppsigelsestid.

Les også