Uten tillit fungerer ikke sykehusene!

Publisert 

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og styreleder i Spekter, Herlof Nilssen, avlegger nok en gang Akademikerne og sykehusstreiken et besøk, denne gang i Aftenbladet 4.10.

Uten tillit fungerer ikke sykehusene!

Akademikerne forstår at partene i en konflikt kan være uenige. Det vi ikke forstår er hvordan Nilssen tenker at sykehusene kan ledes og utvikles i årene som kommer når det ikke eksisterer en grunnleggende tillit mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er nemlig situasjonen i norske sykehus nå. 

Definisjonen på ledelse er å skape resultater gjennom andre. Det fordrer et resultatfremmende samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og forutsetningen for å lykkes er tillit. Det kan enhver ledelsesforsker, organisasjonspsykolog og de fleste toppledere si mye om. De kan også si mye om forskjellen på styring og ledelse, og om hva som skjer når arbeidsgiver og arbeidstakere går hver sin retning.

Akademikerne tok allerede under tariffoppgjøret i 2014 til orde for en bred tillitsreform i sykehus. Siden har situasjonen blitt dramatisk verre. I motsetning til hva Nilssen synes så tro, bestemmer man ikke selv om man har tillit. Tillit er noe man får fra andre. Det har ikke Herlof Nilssen, Helse Vest RHF og Spekter gjort seg fortjent til.

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse
Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad, fredag 7. oktober og er et tilsvar til Herlof Nilssens innlegg i samme avis 4. oktober.