Tusen takk

Publisert 

Les takkebrev til de streikende fra Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse, og Marit Hermansen, nestleder i Akademikerne helse.- Uten dere hadde det ikke vært mulig. Tusen hjertelig takk!

Tusen takk
Rune Frøyland og Marit Hermansen

Tusen takk!

Akademikernes historisk lange sykehusstreik ble dessverre stoppet av tvungen lønnsnemnd tirsdag kveld. Vi skriver nå til deg for å takke deg for at du, på vegne av fellesskapet, var villig til å ta på deg den belastningen som en streik er.

Vi vet at det er tøft å streike. Derfor er vi utrolig takknemlige for den innsatsen som du og dine streikende kolleger har lagt ned i alle disse ukene. Vi er stolte og imponerte over alt engasjement og innsats, og den moral og kreativitet som er vist. Dere har vært positivt innstilt og stolte av streiken. Det har kommet godt frem at dere ikke har villet gi dere!

Den streiken som dere, 628 leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger ved 15 sykehus - har gjennomført de siste fem ukene har vært svært viktig og riktig. Kampen for et kollektivt vern gjelder ikke bare for oss ansatte i sykehus. Dette har vært en streik som har vært viktig for hele det organiserte arbeidslivet i Norge. Derfor har vi hatt full støtte fra alle de andre hovedorganisasjonene i Norge – LO, Unio og YS. Og vi har hatt bred støtte i opinionen og i media. Det har vært utrolig viktig!

Allerede nå kan vi konkludere med at streiken har gjort oss sterkere. Vi har ikke bare fått satt arbeidsforholdene og arbeidsbetingelsene i sykehus på den nasjonale dagsordenen. Vi har også blitt mer sammensveiset på arbeidsplassen, i Akademiker-fellesskapet og i den norske fagbevegelsen. Det er av uvurderlig betydning for det videre arbeid.

Tvungen lønnsnemd betyr at vi nå må vente på lønnsnemndens kjennelse før vi vet hvordan Akademikernes nye hovedtariffavtale i sykehus vil se ut. Dette kan ta noe tid og under nemndsbehandlingen vil Akademikerne selvsagt prosedere på at det kollektive vernet skal opprettholdes. Dette er av avgjørende betydning både for de ansatte, for pasientene og for å bevare den norske modellen som har tjent samfunnet så vel. Og uansett utfall i nemnden – vår felles kamp for et kollektivt vern vil fortsette i all fremtid. Det er bare arenaene som blir annerledes.

Din og dine kollegers store innsats har gjort det utrolig lett for oss å lede denne streiken. Uten dere hadde det ikke vært mulig! Så igjen – tusen hjertelig takk!

Vi sender deg mer informasjon og praktiske opplysninger om hva som skjer fremover, om kort tid.

 

Rune Frøyland og Marit Hermansen

 

Les også