Sykehusstreiken trappet opp i dag: 500 streikende støttes av 1,1 millioner arbeidstakere

Publisert 

500 akademikere ved 12 sykehus i streik fra i dag. - Jeg er utrolig takknemlig for at streiken nå støttes av fagforbund i LO, UNIO og YS. Våre 500 streikende medlemmer vet de har 1,1 millioner andre arbeidstakere i ryggen. Sammen skal vi slå tilbake angrepene på den norske modellen, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Sykehusstreiken trappet opp i dag: 500 streikende støttes av 1,1 millioner arbeidstakere

Frøyland mener den betydelige uroen i sykehus nå er i ferd med å smitte over på hele arbeidslivet. Etter at streiken brøt ut onsdag 7. september, har støtteerklæringene strømmet inn. De største forbundene i LO (Fagforbundet, NTL mv), Unio (Sykepleierforbundet, Politiets fellesorganisasjon, Forskerforbundet mv) og YS (Delta, Parat mv) har alle engasjert seg i konflikten.

- Dette bør bekymre regjeringen like mye som sykehusene. Denne streiken har gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til hvordan norsk arbeidsliv skal organiseres. En samlet arbeidstakerside sier nå et klart og tydelig nei til en ytterligere uthuling av den norske modellen og nei til å flytte mer makt til arbeidsgiverne, sier Frøyland.

Akademikerne har i dag 498 medlemmer i streik ved 12 sykehus:

Sykehus Antall streikende
Oslo universitetssykehus 128
Sykehuset Østfold 36
Helse Stavanger 54
Helse Bergen 48
Finnmarkssykehuset 13
Vestre Viken 42
Akershus universitetssykehus 58
Sykehuset i Vestfold 41
St Olavs Hospital 47
Sunnaas sykehus 14
Nordlandsykehuset 12
Helse Nord RHF 3

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522

Pressekontakt Daniel Wærnes, Legeforeningen, mob. 906 08 134

Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760

Les også