Samtalene om løsning har brutt sammen: Sykehusstreiken trappes opp igjen

Publisert 

Akademikerne trapper opp streiken og tar ut to helt nye sykehus i konflikt, Sykehuset Innlandet og Helse Møre og Romsdal. - Etter at samtalene med Spekter brøt sammen i går, fortsetter streiken nå med fornyet styrke, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Samtalene om løsning har brutt sammen: Sykehusstreiken trappes opp igjen

I gårsdagens samtaler forslo Akademikerne en løsning som sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, og samtidig løser problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter for arbeidsgiversiden. Denne løsningen aviste Spekter. De foreslo på sin side en byråkratisk krevende ordning som ville ha trukket ressurser bort fra pasientbehandlingen.

- Jeg er svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som er god for sykehusene, de ansatte og pasientene. Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må baseres på et kollektivt system. Dette rokker ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Dagens varsel om opptrapping omfatter 26 leger og psykologer ved Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Sunnaas sykehus og Finnmarkssykehuset. Fra mandag vil Akademikerne ha 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760

Les også