Mange møtte på streikearrangement

Publisert 

Mange hundre streikende og sympatisører på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Mange møtte på streikearrangement

- Akademikerne streiker for medbestemmelse i sykehus. Vi streiker for å få beholde kollektive beskyttende ordninger i arbeidstidsplanlegging. Vi aksepterer ikke at uker med 60 timers arbeidstid skal avtales med den enkelte ansatte uten en kollektiv beskyttelse, sa Rune Frøyland i sin appell.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker å rasere det kollektive vernet for legers arbeidstid ved å innføre individuelle arbeidsplaner. Et kollektivt vern er en forutsetning for å kunne jobbe med vide unntak fra Arbeidsmiljøloven. Prinsippene som vi kjemper for, er viktige for en rekke arbeidstakere i en rekke forskjellige yrker.

Streikearrangementet på Eidsvolls plass foran Stortinget ble besøkt av mange hundre streikende og sympatisører. Det ble holdt flere appeller, derav fra Rune Frøyland, leder av Akademikerne helse, og Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

- I flere tiår har Legeavtalen i sykehus vært forstått slik at arbeidsbelastningen skal avtales med fellesskapet og med de tillitsvalgte! Det kollektive har vært en sikring mot en opphopning av lange dager og vakter. Dette er også en sikring av at leger ikke er for slitne på vakt. For slitne leger er farlige leger. Kollektive beskyttende ordninger trygger pasientsikkerheten og sikrer gode helsetjenester, sa Rune Frøyland.

- Jeg referer en redaksjonell leder i Dagsavisen: Dette er et viktig, prinsipielt krav- som når sant skal sies bør være enkelt for Spekter å imøtekomme! Det er en grunn for at en samlet norsk fagbevegelse støtter denne streiken. Støtten er massiv og det er varmende og det gir energi, sa Frøyland.

I tillegg var det appeller fra andre fagorganisasjoner som støtter Akademikernes sykehusstreik og underholdning fra Medisinsk Paradeorkester.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen og nestleder i Akademikerne helse, snakket bl.a. om Arbeidsmiljøloven i sin appell.

- Arbeidsmiljøloven – som er vedtatt her på Stortinget – gir stor grad av fleksibilitet slik at vi kan avtale nødvendige tilpasninger til hovedregelen. Vi – Legeforeningen - som en stor arbeidstakerorganisasjon, kan avtale å gå utover arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Det har vi gjort i vår avtale med Spekter. Vi har avtalt mye videre arbeidstidsbestemmelser enn det som står i loven. Det har vi gjort for å gi arbeidsgiver fleksibilitet. Pasientene skal møte dyktige leger, gjennom hele døgnet ute på sykehusene i hele dette langstrakte landet. Vi anerkjenner arbeidsgivers styringsrett. Innenfor lovens rammer og avtaleverket. Men vi godtar ikke arbeidsgivers styringsrett over de timene vi har avtalt ekstra. Der må vi ha medbestemmelse og jevnbyrdighet. Hvis ikke blir det et narrrespill. Vi har en motpart som stadig flytter grensene. Og denne gangen var det nok, sa Marit Hermansen.

- Dette har skapt voldsomt engasjement  – og en dyp uro i sykehusene. Det bør bekymre også de som sitter inne på Stortinget. Et trepartssamarbeid bygges på tillit mellom partene. Det skjønner våre medlemmer på sykehusene, det skjønner Akademikerne, det skjønner fagbevegelsen – og det skjønner dere. Over halvparten av befolkningen støtter legene i streiken, og de skjønner hva det dreier seg om, fortsatte Hermansen i sin appell.

 

Akademikerne har fått bred støtte i streiken fra flere fagorganisasjoner.

 

I tillegg til Frøyland og Hermansen ble det holdt appeller fra følgende:

  • Roy Pedersen, leder i LO Oslo
  • Vegard Holm, støttegruppa for Havnearbeiderne
  • Kristin Kornelia Utne, LiS Sykehuset Østfold
  • Tor Einar Calisch, barnelege OUS

Det var stor stemning under appellene og underholdningen.

 

Se flere bilder fra arrangementet på Akademikernes Flickr-side.