Lønnsoppgjøret 2017 Spekter helse

Publisert 

Akademikerne helse har kommet til enighet med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør.

Lønnsoppgjøret 2017 Spekter helse
Akademikerne helse - forhandlingsutvalg

Kriterier mv. for de lokale forhandlingene er nedfelt i overenskomstens del A, pkt. II GJENNOMFØRING AV DE VIDERE FORHANDLINGENE, PKT. 2:

Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede organisasjonene ved de ulike virksomhetene, i tråd med avtalte kriterier for lokal lønnsdannelse. Det skal settes av tilstrekkelig tid under lønnsforhandlingene for partene til å vurdere fremlagte krav.

Partene har et felles ansvar for å utvikle kriterier for lokal lønnsdannelse slik at de er tilpasset helseforetakenes formål og virksomhet. Viktig i denne sammenheng er blant annet å fremme måloppnåelse av:

  • Helsepolitiske føringer, inkludert prioriteringsforskriften

  • Oppnå kostnadseffektivitet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene

  • Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser

  • Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeider

 

I tillegg vurderes behovet for ytterligere kriterier senere i forhandlingene.

Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene drøftes mellom de lokale parter.

Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en dialog/lønnsamtale med den enkelte arbeidstaker.

 

Arbeidsgiver foretar individuelle lønnsvurderinger basert på:

  • Anvendt kompetanse

  • Jobbutførelse

  • Arbeids- og ansvarsområde

 

Det skal videre tas hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig teamarbeid.

 

Les også:

Lønnsoppgjøret mest sannsynlig ferdig i mai

Lønnsoppgjøret i sykehusene er i gang

Les også