Forventer dispensasjonssøknader

Publisert 

Akademikerne har lagt opp til et svært moderat og forsvarlig streikeuttak i den pågående sykehusstreiken. Det er lagt vekt på å skjerme øyeblikkelig hjelp, samt behandling knyttet til barn, kreft og psykisk helse. Samtidig har Akademikerne vist fleksibilitet med hensyn til håndtering av udekkede vakter for å unngå fare for liv og helse.

Forventer dispensasjonssøknader
Rune Frøyland

- Dersom arbeidsgiver ser behov for å ta inn igjen streikende til å løse konkrete oppgaver, dekke vakter eller annet, oppfordrer jeg dem til å søke om dispensasjon. Det er allerede søkt om og innvilget dispensasjoner ved OUS og ved Helse Bergen HF, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Frøyland understreker at det er viktig at begge parter bidrar til at en streik kan avvikles på en forsvarlig måte, og sammen sikrer at streiken ikke rammer utsatte pasientgrupper og ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp.

- Våre medlemmer som ikke er i streik har strukket seg langt for å sikre at sykehusene skal kunne drives forsvarlig, ved å sikre at vakter dekkes og at behandling som ikke kan utsettes, gjennomføres. Arbeidsgiver må også bidra, og sørge for at nødvendig drift kan gå. Da må arbeidsgiver benytte seg av adgangen til å søke dispensasjon, som de har gjort under tidligere streiker i sykehus, sier Frøyland.