Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

Publisert 

Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet.

Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

Natt til torsdag kom Akademikerne helse til enighet med arbeidsgiverforeningen Spekter i årets hovedoppgjør. Akademikernes foreninger forhandler totalt 83 lokale avtaler på sykehusene.

- Dette er et godt oppgjør for våre medlemmer. Samarbeidet mellom partene har fungert fint lokalt, noe som er positivt med tanke på at det ikke er lenge siden vi la bak oss en lang sykehusstreik, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.