Brev til Spekter vedr. sonderinger om sykehusstreiken

Publisert 

Akademikerne har i dag sendt brev til Spekter vedrørende sonderinger om sykehusstreiken.

Brev til Spekter vedr. sonderinger om sykehusstreiken

Vedr. sonderinger om sykehusstreiken

Det vises til Spekters brev av 25.09.16. Brevet inneholdt ingen nye elementer knyttet til vår bekymring for manglende kollektivt vern. Akademikerne valgte imidlertid å forstå brevet i beste mening, og møtte til samtaler i Spekters lokaler søndag 25.09.

Vi ble forundret over at vi ble kontaktet av VG 26.09. med spørsmål knyttet til brevet allerede før partene hadde rukket å møtes igjen. Dette skapte bekymring for at brevet ikke var et uttrykk for et reelt ønske om å finne frem til en løsning.

Etter sonderinger mellom partene, fremmet Akademikerne et løsningsforslag som ble presentert i møte 27.09. Akademikerne foreslo en innretning som muliggjorde at vakter som var kjent ledige frem i tid ble dekket inn. Forslaget ville ivaretatt hensynene Spekter har fremført knyttet til udekkede vakter.

Spekter valgte i møtet nok en gang å presentere opplegg for individuelle arbeidsplaner utenfor lovens vernebestemmelser. Akademikerne har ved alle kontaktpunkter tidligere vært tydelig på at dette er uakseptabelt. Akademikernes standpunkt har støtte i en samlet norsk arbeidstakerbevegelse.

Akademikerne har i forhandlingene foreslått ulike modeller for å ivareta sykehusenes behov:

1. Individuelle arbeidsplaner innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser

2. Individuelle arbeidsplaner, etter lokalt samtykke, utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser

3. Kollektive arbeidsplaner utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser

Akademikernes siste tilbud fremsatt 27.09. løser problemet med udekkede vakter som kan oppstå i modell tre.

Spekter har hevdet at tariffavtalen vil bli videreført i tråd med deres krav om prolongering ved en eventuell nemndsbehandling. Akademikerne mener en lønnsnemnd ikke vil ha kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidstids-bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven uten Legeforeningens samtykke.

Arbeidsgiver vil da måtte organisere arbeidet innenfor Arbeidsmiljølovens rammer. Spekter kan forhindre dette ved en reell drøfting av Akademikernes løsningsforslag, basert på de arbeidstidsordninger som fremdeles fungerer godt i alle landets sykehus. 

Akademikerne beklager at partene etter tre uker med streik ikke har klart å finne frem til en løsning, og at tillitskrisen i sykehus har blitt ytterligere forsterket etter den siste tidens hendelser.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Rune Frøyland
Leder Akademikerne helse

Kopi av signert brev er vedlagt under artikkelen.

Les også