Akademikerne helse støtter Norsk Lokomotivmannsforbund

Publisert 

Akademikerne helse støtter NLF i deres krav om en nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen som tilsvarer nivået som til enhver tid er gjeldende ved Norsk Jernbaneskole.

Akademikerne helse støtter Norsk Lokomotivmannsforbund

Sikkerheten til passasjerer og personell på jernbanen ivaretas på best mulig måte gjennom en god og kvalitetssikret utdanning. Det er viktig å kjempe for nødvendige kompetansekrav i arbeidslivet.

Rune Frøyland
Leder i Akademikerne helse

Vedlagte støtteerklæring er sendt til Norsk Lokomotivmannsforbund i dag.

Les også