Akademikerne helse - Rikslønnsnemnda

Publisert 

Hovedforhandling i Rikslønnsnemnda er satt til torsdag 9. februar 2017 klokken 09.30 .

Akademikerne helse - Rikslønnsnemnda

Ifølge prop. 10 L (2016-2017) om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016, er det bestemt at tvisten skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Loven ble vedtatt av Stortinget 16. desember 2016, og skal sanksjoneres 20. desember 2016.

Med forbehold om at loven blir sanksjonert som planlagt er det innkalt til hovedforhandling i Rikslønnsnemnda torsdag 9. februar 2017 kl. 09.30.

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)