Akademikerne helse: Trapper opp sykehusstreiken for niende gang

Publisert 

Akademikerne tar ut ytterligere 54 medlemmer i streik fra torsdag.
- Tillitskrisen i sykehus forverres for hver dag som går. Dette ser de ansatte, arbeidstakerorganisasjonene, opinionen, media og stadig flere politikere. De eneste som ikke skjønner alvoret er sykehusdirektørene, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Akademikerne helse: Trapper opp sykehusstreiken for niende gang

De 54 medlemmene som tas ut torsdag, jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge (nytt), Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, OUS, Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF. I tillegg går 2o nye medlemmer ut i streik i dag. I løpet av uken vil konflikten dermed omfatte 682 personer ved 16 sykehus.

- Det blir tydeligere og tydeligere at den faglige ledelsen ved sykehusene har abdisert, for dette løpet kjøres av HR-ledelsen ved de regionale helseforetakene. De er så betatt av styringsmodellene sine at de glemte menneskene i systemet. Da går det galt. Tilliten forvitrer, sier Frøyland.

Akademikerne tok allerede under tariffoppgjøret i 2014 til orde for en bred tillitsreform i sykehus, men dette ble ikke fulgt opp av arbeidsgiver. Siden har situasjonen blitt dramatisk verre, og det har toppet seg under den pågående streiken som er tidenes lengste i sykehus.

- Jeg forstår ikke at sykehusdirektørene tror at sykehusene kan ledes og utvikles i årene som kommer uten at det eksisterer en grunnleggende tillit mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er nemlig situasjonen i norske sykehus nå, sier Frøyland.

Han peker på at en tvungen lønnsnemnd ikke vil løse det grunnleggende problemet som denne konflikten er tuftet på. Konflikten flyttes da bare til andre arenaer.

- Etter pasientene, er ingen mer tjent med at vi finner en forhandlingsløsning enn sykehusdirektørene. Jeg forventer at de snart forstår det, sier Frøyland.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760