Akademikerne helse: - Streiken trappes opp i morgen

Publisert 

Akademikerne trapper opp streiken i sykehus i morgen – fredag. Da tas ytterligere fire sykehus og 119 medlemmer ut. Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

Akademikerne helse: - Streiken trappes opp i morgen
Rune Frøyland møter de streikende på Ullevål

- Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Frøyland registrerer at flere toneangivende arbeidslivsforskere mener at Spekters krav om individuelle arbeidstidsordninger er et angrep på den norske modellen der partene finner gode løsninger i samarbeid.

- Forskerne har rett og det ser alle arbeidstakerorganisasjonene. Derfor har vi fått en rekke støtteerklæringer fra andre organisasjoner, ikke minst fra Sykepleierforbundet, Politiets fellesforbund, Delta og Parat. Det viser at streiken dreier seg om mye mer enn leger i sykehus, sier Frøyland.

Fredag morgen vil Akademikerne ha totalt 313 medlemmer ved ni sykehus i konflikt. Dette omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Streikeuttaket er moderat og ansvarlig.

- Opptrappingen av streiken setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Frøyland.

Følgende sykehus vil være i streik fra fredag:

Sykehus Antall streikende
Oslo Universitetssykehus 98
Sykehuset Østfold 23
Helse Stavanger  37
Helse Bergen 29
Finnmarkssykehuset 7
Vester Viken 27
Akershus Universitetssykehus 32
Sykehuset i Vestfold 22
St. Olavs Hospital 38

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522

Pressekontakt Knut Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951

Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760

 

Les også