Vil forenkle og forbedre kommunens lønnssystem

Publisert 

- Det er helt nødvendig med et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune, ikke minst for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dagens politikk fører til at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen da årets hovedtariffoppgjør i kommunen ble innledet tirsdag 8. april.

Vil forenkle og forbedre kommunens lønnssystem
Jan Olav Birkenhagen

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet kommunalt velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må de kommunale tjenestene moderniseres løpende. I dette oppgjøret forventer Akademikerne at Oslo kommune tar grep for å fornye en gammeldags lønns- og personalpolitikk.

- Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Systemet er for sentralisert og tungrodd, og det er for mange tidstyver. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Det taper vi alle på. Nå forventer jeg at kommunen tar grep og flytter lønnsdannelsen fra Rådhuset og ut i virksomhetene der de vet hvor skoen trykker, sier Birkenhagen.

Akademikerne mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester.

- Oslo kommune innførte en mer desentral lønnspolitikk for Kommuneadvokaten i 2012. Nå må kommunen følge etter også for andre virksomheter. Resten av kommune-Norge gjennomførte en slik reform allerede i 2002. Det har fungert godt. Tiden er overmoden for et tilsvarende system i Oslo, sier Birkenhagen.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Akademikerne vil tallfeste de økonomiske kravene på et senere tidspunkt. Oppgjøret skal være ferdig til 1. mai.

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Jan Olav Birkenhagen, mob. 952 51 984

Les også