Tradisjonelt oppgjør, uten nødvendig modernisering

Publisert 

- Det er positivt at flere grupper overføres til systemet med lokal lønnsdannelse, men byrådet har forspilt sjansen til å modernisere og fornye lønns- og personalpolitikken, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder i Akademikerne Oslo.

Tradisjonelt oppgjør, uten nødvendig modernisering
Jan Olav Birkenhagen

Akademikerne og Oslo kommune kom i mål med årets lønnsoppgjør tirsdag morgen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,89 prosent fra 1. mai, samtidig som det settes av en pott på 1,20 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. juli. Det er også satt av en pott på 0,63 prosent til gruppejusteringer per 1. mai. Videre overføres leger og tannleger i Helseetaten og Sykehjemsetaten til systemet med lokale forhandlinger ute i virksomhetene. Oppgjøret har en ramme på drøyt 3,3 prosent.

– I årets lønnsoppgjør startet moderniseringen av lønns- og personalpolitikken i staten. Jeg forventet at byrådet hadde fulgt opp dette, men vi ser faktisk ingen spor av fornying. Oslo kommune har nå den mest gammeldagse lønnspolitikken i hele offentlig sektor. Det er et tankekors, sier Birkenhagen.

Han er tilfreds med at nye stillingsgrupper overføres til systemet med lokale forhandlinger ute i virksomhetene, men utvidelsen burde ha vært vesentlig mer omfattende og offensiv. Akademikerne ønsker at all lønnsdannelse for sine medlemmer skal skje lokalt. Resten av kommune-Norge har hatt et slikt system siden 2002 og det fungerer godt. Det er uforståelig at Oslo kommune fortsatt ikke har fulgt etter.

Akademikerne mener at moderniseringen av lønns- og personalpolitikken i Oslo kommune går alt for sakte. Det er nødvendig med mye mer skreddersøm i en stor kommune som favner så ulike virksomheter som skole, barnevern, NAV, pleie og omsorg, samt plan- og bygg. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, reduserer turnover og minsker presset på privatisering av offentlige tjenester.

- At Oslo kommune trekker tilbake tilbud som kom i forhandlingene under meklingen er oppsiktsvekkende og skaper ikke et godt klima mellom partene. Det ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre når det gjelder å fornye og modernisere lønnspolitikken i Oslo kommune. Den jobben starter i morgen, sier Birkenhagen.

Aksept - 27. mai 2014

Riksmeklerens møtebok

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen, mob. 952 51 984
Pressekontakt Cecilie Hogstad, mob. 958 79 410

Les også