Plassfratredelse Oslo kommune

Publisert 

Akademikerne kommune melder ingen medlemmer ut på det nåværende tidspunkt dersom meklingen ikke fører frem.

Plassfratredelse Oslo kommune

Det vises til Akademikernes brev av 30. april 2014 til Oslo kommune vedrørende plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjøret pr. 1. mai 2014.

Det vises videre til brev til Riksmekleren av 21. mai 2014 med begjæring om avslutning av meklingen.

Under henvisning til Hovedavtalens kap. 5 § 21 (Dokument 24) melder Akademikerne kommune ingen medlemmer ut på nåværende tidspunkt, dersom meklingen ikke fører frem.