Oslo kommunes sentrale justeringer i mål

Publisert 

- Jeg er tilfreds med at partene kom til enighet og at det ble etablert en egen stillingskode for jurister. Dette er noe Akademikerne har jobbet for lenge, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Oslo kommunes sentrale justeringer i mål
Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune

7. september kl 00.00 ble det sentrale justeringsoppgjøret i Oslo kommune avsluttet. I vårens sentrale oppgjøre ble det avsatt pott til gruppejusteringer. Den økonomiske potten er 0,35 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. mai. Resultatet av forhandlingene treffer flere av Akademikernes grupper som ingeniører, arkitekter, psykologer, jordmødre og lektorer.

Partene er enige om å etablere en ny stillingskode for jurister med mastergrad eller embetseksamen i rettsvitenskap. Akademikerne hadde også krav om egen kode for økonomer med mastergrad og saksbehandler med mastergrad i samfunnsvitenskap, men her kom ikke partene til enighet.

- Samlet sett anser vi resultatet som tilfredsstillende. Jeg oppfatter også forhandlingsklimaet som positivt, og det har vært en konstruktiv dialog mellom partene, sier Graff.