Norges største arbeidsgiver er oppsiktsvekkende gammeldags

Publisert 

Skal hovedstaden bli den «smarte byen» byrådet ønsker, er Oslo kommune nødt til å endre dagens utdaterte lønnssystem.

Norges største arbeidsgiver er oppsiktsvekkende gammeldags

Kronikk i DN 15/5 av Kari Sollien, leder i Akademikerne, og Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Skal hovedstaden bli den «smarte byen» byrådet ønsker, er Oslo kommune nødt til å endre dagens utdaterte lønnssystem.

Raymond Johansen har en ambisjon om en smartere, grønnere og mer kreativ by. Byrådslederen vil at Oslo kommune skal bli best i landet på tekniske løsninger, med førerløse busser, helse-apper og avansert teknologi for å redusere klimautslipp. Slik skal hovedstaden bli en enda bedre by å leve og jobbe i for befolkningen.

Parallelt med disse fremoverlente målsettingene tviholder det rødgrønne byrådet på en lønnspolitikk som burde vært plassert på tariffpolitisk museum for lenge siden: Sentrale lønnsforhandlinger i Rådhuset, langt fra der arbeidet og utviklingen skjer. Forrige uke brøt Akademikerne lønnsforhandlingene med kommunen, fordi byrådet ikke var villige til å la de enkelte etatene og bydelene selv forhandle lønn for de ansatte lokalt. I slutten av mai går vi til mekling. Akademikernes mål er et system der all lønn hvert eneste år forhandles lokalt.

Hvorfor er dette viktig? Politikerne har høyere ambisjoner for tjenestene enn noen gang. I takt med stadig mer krevende oppgaver for kommunen er lokale ledere nødt til å ha verktøyene for å kunne levere. De ulike etatene og bydelene er vidt forskjellige, og har ulike utfordringer og behov. Lønn er ett av flere virkemidler for å tiltrekke seg riktig kompetanse, enten det er mangel på ingeniører i den nyopprettede Klimaetaten, eller fare for at flinke arkitekter forsvinner fra Plan- og bygningsetaten til privat sektor. Dette er et virkemiddel ledere i Oslo kommune ikke har i dag.

Oslo er nå den eneste av Norges 426 kommuner der lønnsforhandlinger for akademiker-medlemmer skjer sentralt med generelle lønnstillegg for alle, løsrevet fra de ulike arbeidsplassenes behov og den enkeltes innsats. I fjor gikk også staten over til et nytt lønnssystem for Akademikerne. Oslo kommune står igjen ganske alene.

Vi heier på byrådets ambisjon om å skape en smartere hovedstad. Men et mer fleksibelt lønnssystem enn i dag er en helt nødvendig forutsetning for å nå målet.