Krav nr 3 til Oslo kommune

Publisert 

Akademikerne overleverte i forhandlingsmøte i dag kl. 09.30 sitt kravdokument nr. 3 til Oslo kommune.

Krav nr 3 til Oslo kommune

Akademikerne krever at

  • lønnsoppgjøret er basert på lønnsutviklingen for funksjonærer i privat sektor og et sterkt arbeidsmarked for akademisk arbeidskraft
  • hele den disponible økonomien avsettes til lokale forhandlinger
  • et antall stillinger tas ut av stillingsregisteret og får fastsatt sin lønn utelukkende gjennom lokale forhandlinger i Oslo kommunes virksomheter
  • lønnsregulativet for disse stillingene avvikles. Lønnsrammer og øvrige lønnsstrukturer fjernes for disse stillingene.

Akademikerne har også krav til overordnede endringer av tjenestepensjon og AFP samt endringer av fellesbestemmelsene. 

Akademikerne deler Oslo kommunes betraktninger om lokal lønnsdannelse, og ser dette i lys av egne krav.

Les også