Gode tjenester - byrådets ansvar

Publisert 

Byrådet har det overordnede ansvaret for å sikre byens innbyggere gode kommunale velferdstjenester. Dette er viktig for alle, og aller mest for utsatte grupper.

Gode tjenester - byrådets ansvar

Debattartikkel av Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder Akademikerne i Oslo kommune, i Aften onsdag 11. april:  

Gode velferdstjenester forutsetter at Oslo kommune bygger sterke fagmiljøer. Det krever igjen at kommunen klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Her er det grunn til bekymring. Kommunen mangler nemlig fagfolk på en rekke områder, og sliter også med høy turnover i mange nøkkelstillinger.

Dette skyldes at Oslo kommune henger fast i et antikvert lønnssystem og en gammeldags møte å forhandle lønn på. I over 20 år har kommunen gitt store, generelle lønnstillegg til alle sine ansatte uten å reflektere over hvilke grupper kommunen virkelig har behov for å rekruttere og beholde. I stedet burde midlene selvsagt vært brukt mye mer målrettet slik at de kommunale tjenestene ble utviklet til beste for byens innbyggere.

I byrådserklæringen som ble presentert høsten 2011, står det at byrådspartiene vil utvikle tjenestetilbudet i kommunen gjennom mest mulig lokal lønnsfastsettelse for å rekruttere og beholde ansatte. Dette støtter vi i arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne helhjertet.

Om kort tid starter årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. Da har byrådet virkelig sjansen til å ta grep for å sikre byens innbyggere de tjenestene som de ønsker, som de betaler for over skatteseddelen og gjennom kommunale avgifter.

Egentlig er det et paradoks at disse grepene ikke er tatt for lenge siden. Høyre har sittet med makten i Oslo i bortimot 15 år i ulike byråd. Selv om partiet ideologisk er mot måten kommunen til nå har forhandlet lønn på, har de likevel ikke gjort noen endringer i systemet.

Skal 2012 endelig bli det året da Oslos byråd tar grep?

Med de store økonomiske utfordringene Oslo kommune står ovenfor, mener Akademikerne at byrådet ikke har noe annet valg enn å benytte pengene mer målrettet, mer effektivt, mer lokalt enn noen gang tidligere.

Det er de av byens innbyggere som trenger kommunen mest, som også vil tjene mest på dette.

 Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder Akademikerne i Oslo kommune