Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Publisert 

Akademikerne fremmet tallfestede økonomiske krav i årets hovedtariffoppgjør, mens kommunen ikke kom med noe økonomisk tilbud før fristen gikk ut. Dermed ble det brudd i forhandlingene.

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune
Jan Olav Birkenhagen

- Oslo kommune ønsker ikke å forhandle. Dermed er det brudd i årets lønnsforhandlinger. I motsetning til KS, har Oslo kommune ikke fremmet tallfestede økonomiske tilbud. Dette er stikk i strid med hva partene forpliktet seg til i Holden III-utvalget, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne Oslo.

- Jeg er svært skuffet over Oslo kommunes mangel på forhandlingsvilje. Kommunen våget heller ikke å følge opp sitt eget tilbud om mer lokal lønnsdannelse. I Holden III-utvalget var partene enige om at det var viktig å ta ansvar og forhandle seg frem til løsninger uten mekling. Ved første anledning brytes denne enigheten. Det er alvorlig, sier Birkenhagen.

Akademikerne har krevd tre prosent på årsbasis til lokale kollektive forhandlinger, samt et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune.

- Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Vi krever derfor at den disponible rammen for dette oppgjøret brukes til lokale forhandlinger i virksomhetene. Resten av kommune-Norge gjennomførte en slik reform allerede i 2002. Det har fungert godt. Tiden er overmoden for et tilsvarende system i Oslo, sier Birkenhagen.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og Plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Meklingen skal etter planen være sluttført i løpet av 25. mai.

For mer informasjon, kontakt:

Forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen, mob. 952 51 984

Pressekontakt Cecilie Hogstad, mob. 958 79 410