Akademikerne krever lokalt oppgjør i Oslo kommune

Publisert 

- Vi krever at årets lønnsoppgjør i Oslo kommune blir et lokalt oppgjør. Det er viktig for å styrke velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne Oslo.

Akademikerne krever lokalt oppgjør i Oslo kommune
Erik Graff

Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune ble innledet i dag og skal være avsluttet innen 1. mai. Oppgjøret er et såkalt mellomoppgjør der det forhandles om penger og ikke avtaletekster og systemer.

- Vi forventer et ansvarlig oppgjør i Oslo, om lag på linje med oppgjøret i privat sektor (ca. 2,7 %). Overhenget i Oslo er klart lavere enn i staten og i KS. Dermed har vi mer friske midler å forhandle om. Den disponible økonomien må avsettes til lokale forhandlinger, sier Graff.

Akademikerne mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester.

- Dagens lønns- og forhandlingssystem er for sentralisert og tungrodd, og det er for mange tidstyver. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Det taper vi alle på. Ved avtalerevisjonen neste år forventer jeg at kommunen tar grep og flytter lønnsdannelsen fra Rådhuset og ut i virksomhetene der de vet hvor skoen trykker, slik resten av kommunesektoren har gjort for lengst, sier Graff.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

 

For mer informasjon kontakt
Erik Graff, forhandlingsleder i Akademikerne Oslo, mobil: 907 91 124

 

Les også