Akademikerne i mål i Oslo kommune: - Fornøyd med økt lokal lønnsdannelse

Publisert 

- Akademikerne har fått gjennomslag for krav om lokal lønnsdannelse. I tillegg er den generelle potten til lokale forhandlinger som omfatter alle, blitt stor. Derfor sier vi ja til meklingsskissen i Oslo kommune, sier Akademikernes forhandlingsleder, Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne i mål i Oslo kommune: - Fornøyd med økt lokal lønnsdannelse

- Jeg vil berømme Oslo kommune for en konstruktiv mekling og for at kommunen har sluttført forhandlingene før vi har et resultat i staten og KS-området. Dette tyder på at tariffpolitikken i Oslo har blitt mer selvstendig, noe som vil sette kommunen bedre i stand til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Vinnerne er byens innbyggere som får et bedre tjenestetilbud, sier Birkenhagen. 

I KS-området har Akademikerne hatt frie lokale forhandlinger for sine medlemmer siden 2002. Nå kommer et viktig gjennombrudd også i Oslo kommune. Advokatene hos Kommuneadvokaten skal heretter få sin lønn fastsatt gjennom frie lokale forhandlinger i virksomheten. 

Akademikerne er meget tilfreds med at potten til lokale forhandlinger ute i virksomhetene er den største noen gang, og med at det generelle lønnstillegget til alle arbeidstakere er gitt som prosenter på lønnstabellen og et minimum på 10.750 kroner. Samlet sett sikrer dette en god profil på oppgjøret. 

Hovedelementene i lønnsoppgjøret i Oslo:

  • En pott på 1,4 prosent per 1. juli til lokale forhandlinger
  • En økning på 2,78 prosent på alle trinn på lønnstabellen fra 1. mai (minimum 10.750 kroner)
  • Frie lokale forhandlinger for advokatstillinger hos Kommuneadvokaten
  • Oppgjøret har en totalramme på 3,96 prosent. Dersom rammen i staten skulle bli høyere enn i Oslo blir differansen lagt inn i potten til lokale forhandlinger i Oslo. 

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen, mob. 952 51 984
Pressekontakt Torun Høgvold Enstad, mob. 997 24 311

Les også