Akademikerne Oslo kommune: - Krever 50.000 i lønnstillegg

Publisert 

Akademikerne krever en gjennomsnittlig lønnsvekst på 50.000 kroner for sine medlemmer i Oslo kommune. - Oslo har store store problemer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det gjør tjenestetilbudet i kommunen dårligere og det er de svakeste i samfunnet som taper mest på denne politikken, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne Oslo kommune: - Krever 50.000 i lønnstillegg

Akademikernes medlemmer i Oslo tjener ca. 200.000 kroner mindre enn kollegene i privat sektor. Den forventede lønnsveksten for akademikere i privat sektor er i år på ca 35.000,-. For å redusere lønnsgapet til privat sektor, krever Akademikerne derfor en gjennomsnittlig lønnsvekst på 50.000,- for sine medlemmer i Oslo kommunene. 

Akademikerne har også fremmet krav om endringer i Oslo kommunes forhandlingssystem. Hensikten er å flytte lønnsforhandlingene fra et møterom på rådhuset og ut til den enkelte bydel, etat og foretak som vet hvor skoen trykker. 

- Vi er svært positive til at kommunen har kommet med et tilbud om forsøksordninger om full lokal lønnsdannelse for våre medlemmer hos Plan- og bygningsetaten, Undervisningsbygg og Kommuneadvokaten. Dette er et skritt i riktig retning, selv vi fortsatt ikke er i mål, sier Birkenhagen. 

Gjennomsnittlig årslønn (2011) for ansatte med mastergrad 
 

Bransje Årslønn
Finanssektoren 855.600
Industri 765.600
Bygg/anlegg 780.000
Varehandel 684.000
Kommunal sektor 547.200

 Kilde: Teknisk beregningsutvalg


For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen, mob. 952 51 984
Pressekontakt Torun Høgvold Enstad, mob. 997 24 311