Akademikerne: - Aksepterer lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Publisert 

Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i Oslo kommune som gir alle medlemmer en reallønnsforbedring.
- Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene i kommunen. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løse neste år, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne: - Aksepterer lønnsoppgjøret i Oslo kommune
Jan Olav Birkenhagen

Akademikerne har valgt å akseptere Oslo kommunes tilbud om et generelt tillegg på 2,55 prosent, minimum 9.700 kroner, fra 1. mai.

- Den disponible rammen i Oslo kommune var i år større enn i kommunesektoren for øvrig. Jeg er ikke tilfreds med at vi ikke har fått en pott til lokale forhandlinger, men fordi alle medlemmer får en reallønnsforbedring aksepterer vi oppgjøret, sier Birkenhagen.

 Akademikerne er skuffet over at kommunen ikke har prioritert tøffere. Birkenhagen mener det ikke er tvil om at kommunen har betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell i mange virksomheter og på en lang rekke fagområder. Dette oppgjøret har ikke brakt oss noe nærmere en løsning på disse utfordringene. Det betyr at kvaliteten på mange kommunale tjenester fortsatt vil svekkes.

- I 2014 må vi få et system med lokal lønnsdannelse for akademikere i Oslo kommune slik det er i kommunesektoren for øvrig. Vi tok et lite skritt i den retning i fjor, da noen av våre medlemmer fikk frie lokale forhandlinger. Neste år må dette omfatte alle våre medlemmer i Oslo. Det er bare dette som vil gi bedre tjenester til byens innbyggere, sier Jan Olav Birkenhagen.

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Jan Olav Birkenagen mob. 952 51 984
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen mob. 951 43 760