- Vi må gjøre grunnleggende endringer nå

Publisert 

- Vi må flytte lønnsdannelsen i Oslo kommune fra Rådhuset og ut i den enkelte etat og bydel. Det er helt nødvendig for at vi skal øke produktiviteten i kommunen, og sikre bedre velferdstjenester til byens innbyggere, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

- Vi må gjøre grunnleggende endringer nå
Erik Graff

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav til Oslo kommune i årets hovedtariffoppgjør.

- Vårt hovedkrav er en modernisert hovedtariffavtale som etablerer lokal lønnsdannelse gjennom kollektive forhandlinger for alle medlemmer i Akademikerne som et grunnleggende prinsipp, sier Graff.

Han peker på at Akademikerne har hatt et lignende system i resten av kommune-Norge siden 2002 og at dette har styrket kommunenes velferdsproduksjon og konkurransekraft i arbeids-markedet. Nå må Oslo kommune følge etter.

- Lønnstilleggene i år blir moderate. Da er det viktig at vi har fokus på å modernisere en utdatert avtale som ikke er tilpasset den moderne kommunen Oslo er. Kommunens oppgaver blir stadig mer mangfoldige og krevende, og må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at mer av lønns- og personalpolitikken flyttes fra Rådhuset og ut i den enkelte etat og bydel, sier Graff.

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud for befolkningen. Dette er viktig for alle, og aller mest for utsatte grupper.

- Gode kommunale tjenester krever sterke akademiske fagmiljøer. Det forutsetter igjen at kommunen klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester for innbyggerne, sier Graff.

Akademikerne vil tallfeste sitt økonomiske krav på et senere tidspunkt. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Erik Graff, forhandlingsleder, Akademikerne Oslo mob. 907 91 124

Kenneth Karlsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 976 93 557

Les også