- Oslo kommune er bakstreverske

Publisert 

- Mens staten og KS har modernisert sine hovedtariffavtaler betydelig i årets oppgjør, går Oslo kommune den stikk motsatte veien. Det er helt uforståelig at kommunen vil tilbake til en planøkonomi som har gått ut på dato, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

- Oslo kommune er bakstreverske
Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune

Akademikerne har ikke fått innfridd hovedkravet om lokal lønnsdannelse for sine medlemmer i Oslo kommune. Resten av kommune-Norge innførte dette allerede i 2002, og i år er lokal lønnsdannelse også innført i staten. 

- Det er umulig å forstå hvorfor Oslo kommune tviholder på et system alle andre ser ikke virker. Gode kommunale tjenester krever sterke fagmiljøer. Det forutsetter igjen at kommunen klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Da kan vi ikke ha en lønns- og personalpolitikk som løp ut på dato for mange tiår siden, sier Graff.

Akademikerne har under tvil likevel valgt å akseptere årets lønnsoppgjør i kommunen som gir alle ansatte en lønnsvekst på 2,0 prosent per 1.mai. Det er også avsatt 0,35 prosent til justeringsforhandlinger per 1. mai.

- Vår vurdering er at vi ikke hadde kommet lenger gjennom en mekling. Vi bruker heller ressursene frem mot 2018 på å forklare kommunen hvilke grep som må tas da, ikke minst i lys av de store endringene som staten nå gjør i sin lønns- og personalpolitikk, sier Graff.

Han er tilfreds med at det i årets oppgjør ble definert en tvisteløsningsmekanisme for de få gruppene i Oslo kommune som har lokal lønnsdannelse og at alle ansatte skal ha årlige lønnssamtaler. Det er også bra at avtalen gir forhandlings- og drøftingsrett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Erik Graff, forhandlingsleder, Akademikerne Oslo mob. 907 91 124

Kenneth Karlsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 976 93 557

Les også