- Krever tre prosent til lokale forhandlinger

Publisert 

- Vårt hovedkrav er at det settes av en pott på tre prosent på årsbasis til lokale kollektive forhandlinger i Oslo kommune per 1. mai. Mer lokal lønnsdannelse vil gi bedre kommunale tjenester, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne Oslo, da kravet i årets lønnsoppgjør ble tallfestet i dag.

- Krever tre prosent til lokale forhandlinger

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet kommunalt velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode kommunale tjenester må de moderniseres løpende. Akademikerne er derfor positive til at Oslo kommune i dette oppgjøret vil desentralisere lønnsutviklingen for flere grupper, selv om utviklingen burde ha gått raskere.

- Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Vi krever derfor at den disponible rammen for dette oppgjøret brukes til lokale forhandlinger i virksomhetene. Resten av kommune-Norge gjennomførte en slik reform allerede i 2002. Det har fungert godt. Tiden er overmoden for et tilsvarende system i Oslo, sier Birkenhagen.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og Plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Inkludert overheng og glidning er den totale rammen for Akademikernes krav på 3,5 prosent. Det tilsvarer statsbudsjettets anslag på lønnsveksten i år.

Oppgjøret skal være ferdig innen 1. mai.

For mer informasjon, kontakt:

Forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen, mob. 952 51 984

Pressekontakt Cecilie Hogstad, mob. 958 79 410

Les også