- Krever 2,7 % til lokale forhandlinger

Publisert 

Akademikerne krever 2,7 prosent til lokale forhandlinger per dato. Kravet ble overlevert da forhandlingene i Oslo kommune fortsatte i dag.
- Vi må bruke midlene ute i den enkelte virksomhet der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

- Krever 2,7 % til lokale forhandlinger
Jan Olav Birkenhagen

Da lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet i forrige uke understreket Akademikerne at man er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor med et velutviklet velferdstilbud til byens befolkning. Nå har kommunen problemer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Det er alvorlig og får store konsekvenser for byens tjenestetilbud. Denne utfordringen må møtes i årets oppgjør.

- Vi må tørre å prioritere i årets oppgjør. Midlene må brukes der behovene er størst. Det er ute på den enkelte arbeidsplass de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Forskjellene mellom virksomhetene er for store til at det finnes en sentralisert løsning som passer for alle, sier Birkenhagen. Han understreker at en stor lokal pott også er ønsket av virksomhetsledere, og dessuten i tråd med profilen i privat sektor.

 Akademikerne konstaterer at det ikke er grunnlag for å forhandle om uførepensjon som en del av årets oppgjør. Eventuelle endringer i pensjonsbestemmelsene senere i tariffperioden, kan bare skje gjennom forhandlinger mellom partene.

 Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i kommunens, i norsk og internasjonal økonomi i årets lønnsoppgjør. Men det må også tas hensyn til de mange kommunale virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Jo mer av lønnsmidlene som forhandles lokalt, jo bedre klarer vi å balansere begge disse hensynene.

På sikt er Akademikerne opptatt av å få til endringer i Oslo kommunes lønns- og forhandlingssystem.
- Vi tok et lite skritt i den retning i fjor, da noen av våre medlemmer fikk frie lokale forhandlinger. Neste år må dette omfatte alle våre medlemmer i Oslo. Det er dette systemet vi har i resten av kommune-Norge og det fungerer godt, sier Birkenhagen.

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen                 mob. 952 51 984
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen                         mob. 951 43 760

Les også