Vidersender - Akademikerne

Vidersender...

Oslo kommune

Her finnes nyheter fra Akademikerne kommunes arbeid i Oslo kommune samt oversikt over aktuelle avtaler og overenskomster.

Publisert 

Akademikerne: - Bryter lønnsforhandlingene i Oslo kommune

- Vi bryter forhandlingene fordi kommunen fortsatt ikke har lagt penger på bordet og fordi vi heller ikke er i mål i forhold til vårt krav om endringer i forhandlingssystemet. Jeg vil likevel berømme kommunen for vilje til nytenking. Forslaget om full lokal lønnsdannelse i Plan- og bygningsetaten, Undervisningsbygg og Kommuneadvokaten er et skritt i riktig retning, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Publisert 

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune: - Krever mer enn privat og statlig sektor

- Oslo kommune har store problemer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det skyldes at kommunalt ansatte akademikere tjener ca. 200.000 kroner mindre i året enn sine privatansatte kolleger. Målet med dette lønnsoppgjøret er å redusere disse forskjellene og å endre måten vi forhandler lønn på, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.