SSBs konjunkturer

Sammenstilling av SSBs historikk og prognoser for lønns- og prisvekst:

 

SSBs konjunkturer