Finansdepartementets sammenstilling

Sammenstilling av prognoser for inneværende år.

Finansdepartmentets sammenstilling
- volumendring fra året før - Oppdatert juni 2013
   
Ansalg for 2013   
Institusjoner  Publiseringsdato  Konsumpriser  Årslønnsvekst
DnB NOR  april 13  1,6  3,6 
Swedbaml First Securities  april 13  1,5  3,75 
Handelsbanken  april 13  1,3  3,7 
Landsorganisasjonen  april 13  1,5   
Nordea  mars 13  1,6  4,1 
Norges Bank  mars 13  1,50 
OECD  mai 13  1,3   
SEB  februar 13  1,7  4,0 
Statistisk sentralbyrå  mai 13  1,8  3,7 

Finansdepartementet
 (Nasjonalbudsj.) 

mai 13  1,7  3,5 
Gjennomsnitt:    1,6  3,8