Om lønnssystemet i kommunal sektor

For Akademikernes medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er lektorene som forhandler sammen med øvrige lærere i skolesektoren.

Sentralt forhandles øvrige deler av tariffavtalen i forbindelse med hovedoppgjørene hvert annet år. 

Akademikerne mener kommunal sektor må ha mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan rekruttere og beholde kvalifisert personell. 

Akademikerne mener hensynet til et velfungerende arbeidsmarked i offentlig sektor i årene framover tilsier at en må etablere ordninger som sikrer at kommunal sektor ikke systematisk får et lønnsmessig etterslep i forhold til privat sektor.