Plassfratredelse KS

Publisert 

Akademikerne kommune melder på det nåværende tidspunkt ut ingen medlemmer, dersom meklingen ikke fører frem.

Plassfratredelse KS

Det vises til Akademikernes brev av 30. april 2014 til KS vedrørende plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjøret pr. 1. mai 2014.

Det vises videre til brev til Riksmekleren av 21. mai 2014 med begjæring om avslutning av meklingen.

Under henvisning til Hovedavtalens Del A, § 5-1-1 b melder Akademikerne kommune ingen medlemmer ut på nåværende tidspunkt, dersom meklingen ikke fører frem.