Nye avtaler for samarbeid og utvikling i kommunene

Publisert 

Akademikerne kommune har sammen med de andre forhandlingssammenslutningene og KS inngått avtale om nye samarbeidsprogrammer med regjeringen ved KMD.

Nye avtaler for samarbeid og utvikling i kommunene
Foto: Lindaas/KMD

Akademikerne signerte 20. juni to samarbeidsavtaler om utviklingsarbeid i kommunesektoren, Avtalen om kommuner som skal slå seg sammen og Avtalen om utviklingstilbud til kommuner.

Disse avtalene er eksempler på samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne som har inngått de to avtalene.

Les mer på KMD sine nettsider.