Meklingsmøte i kommunesektoren

Publisert 

Arbeidsgiverorganisasjonen KS og de fire hovedorganisasjonene Akademikerne, Unio, LO og YS møttes torsdag hos Riksmekler i Oslo. Meklingsfrist er søndag 25. mai kl. 24.00 og innen da må partene finne en løsning hvis det ikke skal bli streik

Meklingsmøte i kommunesektoren

Akademikernes hovedkrav i årets lønnsoppgjør i kommunal sektor er en pott på 425 millioner kroner til lokale lønnsforhandlinger for lektorer. Lektorgruppen har hatt en mindrelønnsutvikling på ca. 10 prosent de siste 10 årene.

- Det økonomiske tilbudet fra KS var for dårlig. Vi får ikke en bedre skole uten at lønnsnivået for lektorer heves markert, sa forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune den 30. april da det ble brudd i forhandlingene.

Nå har partene litt over en uke på å komme i mål med meklingen.

Les mer om lønnsoppgjøret 2014 her.