Lokale lønnsforhandlinger

Publisert 

Partene viser til den pågående streik med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag.

Lokale lønnsforhandlinger

Partene er enige om at gode lokale samarbeidsprosesser tilknyttet lokale lønnsforhandlinger, i utgangspunktet forutsetter involvering av alle forhandlingsberettigede organisasjoner. Partene anbefaler at prosessene knyttet til lokale lønnsforhandlinger i kap. 4 utsettes så langt det er praktisk mulig under konflikten.

Andre lokale samarbeidsprosesser må vurderes konkret. Dersom arbeidsgiver vurderer at ulike samarbeids-/drøftingsmøter skal avholdes, har tillitsvalgte som ikke representerer en organisasjon i konflikt, plikt til å møte.

Se også nettsidene til KS.