Lønnsoppgjøret i KS har startet

Publisert 

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble innledet ved at arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag. Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.

Lønnsoppgjøret i KS har startet
Forhandlingslederne i kommunal sektor. Foto: Akademikerne

- For våre lektorer i kapittel 4 forventer vi et ansvarlig oppgjør minst på linje med konkurranseutsatt sektor. Fordi overheng og glidning er relativt høyt i år, samtidig som kostnader forbundet med innføringen av nytt garantilønnsystem påløper i år, er det svært lite friske penger å forhandle om. Utfordringer med lektoravlønningene tilsier at all disponibel økonomi avsettes til lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Storparten av Akademikernes medlemmer er i hovedtariffavtalens kapittel 5. De skal gjennomføre frie lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune, fylkeskommune og foretak på et senere tidspunkt, og er således ikke berørt av den forhandlingsrunden som pågår nå.

Årets lønnsoppgjør i KS er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om størrelsen på lønnstilleggene og ikke om utformingen av selve hovedtariffavtalen. Det er tema for hovedoppgjøret neste år.

For mer informasjon kontakt
Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder Akademikerne kommune, mobil: 952 51 984

Les også