Hovedavtaleforhandlinger KS

Publisert 

Hovedavtalen i KS er nå til revisjon og Akademikerne leverte krav nr. 1 på åpningsmøte torsdag 30. november 2017 kl. 13.00. Hovedavtalen gjaldt for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017.

Hovedavtaleforhandlinger KS

Videre forhandlingsmøter er foreløpig ikke berammet.

Revidert hovedavtale vil gjøres gjeldende fra 1.1.2018.

Se vedlagte krav som kan lastes opp nederst i dokumentet.

Hovedavtalen omtaler i hovedsak medbestemmelse, rettigheter og plikter for arbeidsgivere og tillitsvalgte samt permisjonsregler.

Les også