Hovedavtaleforhandlinger KS

Hovedavtalen i KS er nå til revisjon og organisasjonene har levert felles krav.

Hovedavtaleforhandlinger KS

Hovedavtalen gjaldt for perioden 1.1.2010 - 31.12.2013.

Følgende datoer var satt av til hovedavtaleforhandlinger:

  • torsdag 9. januar
  • onsdag 22. januar
  • tirsdag 28. januar

Akademikerne leverte sitt krav nr. 1 fredag 9. januar.
KS leverte sitt tilbud nr. 1 fredag 9. januar.
KS leverte sitt tilbud nr. 2 onsdag 22. januar.
KS leverte sitt tilbud nr. 3 tirsdag 25. februar.

Organisasjonene overleverte felleskrav til KS
Arbeidstakerorganisasjonene overleverte 3. mars et felles krav om pensjon ved anbud mv til KS i forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen.

  • KS har etablert KS Bedrift for å forbedre sitt tilbud til selvstendige bedrifter som medlemmer, og klart sagt at dette ikke er begrunnet i svekket pensjonsordning. På denne bakgrunn kan vi ikke se at KS vil ha motforestillinger mot å innfri kravet om likeverdig pensjonsytelser ved anbud og utskilling, sier leder av fagforbundet, Mette Nord.

LO-Kommune, Unio, YS og Akademikerne stiller seg alle bak kravet til ny bestemmelse i Hovedavtalen.

Kravet til ny bestemmelse lyder:

”Krav til pensjonsordning ved anbud og utskilling av virksomhet
I de tilfeller kommunen/fylkeskommunen får utført tjenester av selvstendige, juridiske virksomheter, skal de som utfører arbeidet i eller for disse virksomheter ha likeverdige pensjonsytelser som om oppgavene ble utført av kommunens/ fylkeskommunens egne ansatte.

Ved konkurs eller opphør av slike virksomheter på annen måte, skal kommunen/fylkeskommunen påse at pensjonsrettighetene til de ansatte ivaretas.”

Øvrige krav opprettholdes.

Partene møtes igjen 11. mars. Om partene ikkeblir enige vil hovedavtalerevisjonen bli en del av hovedtariffoppgjøret.

Tirsdag 1. april leverte forhandlingssammenslutningene et felles krav.

 

Hovedavtalen omtaler i hovedsak medbestemmelse, rettigheter og plikter for tillitsvalgte og permisjonsrelger.

Les også