Ekspertutvalg nedsatt av Kommunaldepartementet

Publisert 

Anders Kvam, leder i Akademikerne kommune, er en av medlemmene i referansegruppen for regjeringens ekspertutvalg for kommunereformen.

Ekspertutvalg nedsatt av Kommunaldepartementet
Anders Kvam

Ekspertutvalget som er nedsatt av kommunalminister Jan Tore Sanner skal foreslå kriterier for kommuneinndeling og god oppgaveløsning i kommunene.

Utvalget skal levere en delrapport innen 24. mars og en sluttrapport i løpet av året.

Referansegruppen skal gi innspill til ekspertutvalget i dette arbeidet.

Les mer på regjeringen.no.